TRANG CHỦ
TIN TỨC
Đào tạo
Liên hệ
ĐỊA CHỈ CÀI ĐẶT
Đăng ký bảo hành
UPCOMING OFFICIAL
CERTIFICATIONS
Please watch this space or sign up for our newsletter (footer below) to get the latest updates about our 2023 training dates.
BRONZE CERTIFICATION DETAILS
DOWNLOAD BROCHURE
FLORIDA - Early November 2022

BRONZE CERT: Nov. 8th-9th - Tint World 002

2 Day Training / $1200USD

ONTARIO - Mid November 2022

BRONZE CERT: Exact Location and Dates TBD

2 Day Training / $1200USD

CALIFORNIA - Nov. 28th- 29th

BRONZE: @Prestige Pro Care (San Dimas)

2 Day Training / $1200USD

Hồ Chí Minh City - Tháng 11 2023

ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN

7 Ngày Đào Tạo Chuyên Sâu PPF / 28,000,000 vnd