HIGH-END PPF
MANUFACTURER

Welcome to GSWF Viet Nam
TRANG CHỦ
TIN TỨC
Đào tạo
Liên hệ
ĐỊA CHỈ CÀI ĐẶT
Đăng ký bảo hành

GSWF-CG116B

GSWF GLOSS DARK AMETHYST

140,000,000 Đ

The ORIGINAL Infused Color PPF. 

• Tự phục hồi và dễ dàng cài đặt.
• Vật liệu được xây dựng trên TPU.
• Độ dày 8Mil
• 60" x 54' Roll
• Bảo Hành 8-12 Năm ( Tùy khu vực )
GSWF
Documents

Specs, Installation Docs and more...

GSWF
Documents

Specs, Installation Docs and more...

GSWF Viet Nam Contact

Email: gswfvietnam@gmail.com | Live: Please use chat widget.

••••••••

Join the club (News, Training, Updates)

  • Search
  • Refund
  • Privacy Policy
  • Terms of service
© 2023 GSWF