HIGH-END PPF
MANUFACTURER

Welcome to GSWF Viet Nam
TRANG CHỦ
TIN TỨC
Đào tạo
Liên hệ
ĐỊA CHỈ CÀI ĐẶT
Đăng ký bảo hành

DEF-ULTRA

GSWF DEFENDER ULTRA PROTECTION FILM

85,000,000 Đ

Lowtack and perfect for Bulk installation.

  • Vật liệu TPU.
  • Dễ dàng nhấc lên hạ xuống không có vết keo.
  • Độ kéo co giãn cao giúp thi công tốt hơn.
  • 100% TPU.
  • Bảo hành 7 năm.
GSWF
Documents

Specs, Installation Docs and more...

GSWF
Documents

Specs, Installation Docs and more...

GSWF Viet Nam Contact

Email: gswfvietnam@gmail.com | Live: Please use chat widget.

••••••••

Join the club (News, Training, Updates)

  • Search
  • Refund
  • Privacy Policy
  • Terms of service
© 2023 GSWF